Psichologas

Pareigybės pavadinimas: psichologas.

Darbo krūvis: 1 etatas (40 val., 5 d. d. per savaitę).
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos – koeficientas nuo 3,8 iki 7,35.
Pareigybės lygis – A1.

Reikalavimai pretendentui:

Aukštasis išsilavinimas – psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikaciniai laipsniai.
Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.
Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, konstruktyviai spręsti problemas.

 Privalumai:

Įgytos kvalifikacijos (pateikti kvalifikacijas įrodančias pažymas) testų – standartizuoto psichologinio įvertinimo instrumento, sudaryto iš užduočių ar teiginių įvairioms žmogaus ypatybėms įvertint – taikymui.
Gebėjimas rengti anketas ir analizuoti anketų duomenis.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pateikiamas priedas).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  6. Įgytų kvalifikacijų, kompetencijų dokumentų (pažymėjimų, pažymų) kopijas.

Atranka psichologo pareigoms užimti – pokalbis.
Pokalbis numatomas 2019 m. gegužės 3 d. 10.00–12.00 val.

 Dokumentai priimami nuo 2019 m. balandžio 8 d. iki balandžio 29 d.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., penktadieniais – 8.00–15.00 val. 101 kab. (raštinė) Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, Vienybės g. 52, Vilkaviškis, elektroniniu paštu ausros.rastine@vilkaviskis.lt arba paštu.
Informacija teikiama tel. 8 342 20950, el. paštas – direktorius@vilkaviskioausra.eu
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, išdėstytus aukščiau ir laiku pateikę visus dokumentus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Skelbimo data – 2019 m. balandžio 8 d.