Finansinių ataskaitų rinkiniai, 2020 m.

2020 m. 4-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
6. Aiškinamasis raštas

2020 m. 3-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
6. Aiškinamasis raštas

2020 m. 2-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
6. Aiškinamasis raštas