Viešieji pirkimai, 2020 m.


Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pirkimų organizavimo aprašas
Įsakymas dėl numatomų vykdyti prekių, paslaugų pirkimų plano patvirtinimo

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos numatomas pirkimų planas
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos įsakymas dėl numatomo pirkimų plano papildymo


Informacija apie viešuosius pirkimus