Amy sugrįžimas į gimnaziją

Liepos 24 d. gimnaziją aplankė Amy Balcius – FabLab laboratorijos rėmėja, gimnazijoje paskutiniame XX a. dešimtmetyje, tuomet vidurinėje mokykloje, anglų kalbos mokytoja dirbusi savanorė. Amy gimnazijoje lankėsi drauge su vyru ir sūnumi.

Džiaugiamės, kad viešniai ir jos šeimos nariams galėjome parodyti beveik įrengtą laboratoriją, pasivaikščioti po gimnaziją ir užeiti į kabinetą (dabar Informacijos centras), kuriame anuomet anglų k. mokytoja dirbusi Amy, mokė mokinius – taip pat ir būsimą anglų kalbos mokytoją Eglę Burbienę.
Rudenį sulauksime FabLab mecenatų iš JAV – ponų Majauskų bei JAV lietuvių organizacijos „Saulutė“ (Sunlight Children’s Aid) atstovų.

Esame dėkingi visiems, padėjusiems įkurti FabLab gimnazijoje – taip pat Vytautui Plečkaičiui, UAB „Pro colore“ vienam iš vadovų, XIV laidos 2023 metų abiturientų tėvams, gimnazijos darbininkams Kęstui ir Alvydui, elektrikui Pranui ir kompiuterinių sistemų specialistui Antanui, atnaujinusiems kabinetą.