„Apie Maironį žmogiškąja prasme galima pasakyti kažką naujo ir įdomaus“ (A.Ruseckaitė)

Lapkričio 22 d. gimnazijoje vyko susitikimas su Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktore, rašytoja A.Ruseckaite, kuri pristatė savo knygą „Šešėlis JMM: Maironio gyvenimo ir kūrybos meniniai biografiniai etiudai“ ne tik mokiniams, bet ir rajono lietuvių kalbos mokytojams ir bibliotekininkams seminare „Biografinė literatūra ugdymo procese“. Renginys buvo skirtas Maironio 155-osioms gimimo metinėms paminėti. Poetui, kuris ne tik aukštino gimtąją kalbą, bet ir prikėlė narsios lietuvių tautos praeitį ir šlovę, kurio poezija tebėra atskaitos taškas, kurio negalime išleisti iš akių, jei norime suprasti save, įvertinti savo mokėjimą paklusti pareigai, pajausti atsakomybę, jei norime pažvelgti į savo gyvenimą vertybių šviesoje.

Atskleisdama knygos pavadinimo atsiradimo istoriją, rašytoja pasakojo, jog muziejaus darbuotojai dažnai pajuokaudavo, kad Maironio rūmuose juda kažkokios dvasios. Šešėlis atsirado dar ir dėl to, jog viename Maironio eilėraštyje yra eilutė: „šešėlis, kurs bėga greta…“ Ši knyga – tai biografinis romanas, vaizduojantis Maironio gyvenimo paskutinį dešimtmetį. Pasak autorės, rašant šį kūrinį buvo peržiūrėta viskas, kas išlikę apie Maironį tiek jo vardo muziejuje, tiek ir kitose Lietuvos archyvinėse institucijose, kas rašyta to meto spaudoje. Tad pati medžiaga padiktavo ir šios knygos turinį – konkretų, dokumentinį, faktografinį. Joje atskleidžiamas poeto, kunigo charakteris, asmenybė, atkuriama jo gyvenimo kasdienybė ir išskirtiniai įvykiai, viešai išsakytos ir niekur neskelbtos mintys. Klausydamiesi viešnios pasakojimo sužinojome, kad Maironis buvo ne tik puikus poetas ir kunigas, bet ir aistringas sodininkas, ūkiškas ir išradingas seminarijos rektorius, gabus inžinierius, santūrus ir uždaras žmogus. Tačiau mėgęs pobūvius ir linksmą kompaniją, daugybę savo eilėraščių dedikavęs konkrečioms moterims, savo mūzoms, dėl sklindančių apkalbų netapęs vyskupu, nuolat kritikuojamas ne tik kaip pasenęs, „atgyvenęs“ kūrėjas, bet ir kaip kunigas, per daug laiko praleidžiantis ponių apsuptyje ir galbūt ne visai taip, kaip derėtų kunigui.

Susitikime rašytoja taip pat pristatė naujausią leidinį „Maironio sodas“, knygą apie Žemaitę „Žemaitės paslaptis“, keletą muziejinių archyvinių leidinių bei netrukus pasirodysiančią knygą apie tragiškos lemties poetą V. Mačernį.

Rūta Jakienė, bibliotekininkė