Arklystu?

Penktadienį gimnazijoje, IIID ir IIIE klasių mokiniams vyko „Geros savijautos“ programos, socialinių emocinių įgūdžių srities užsiėmimai, kurių metu per įvairias individualias ir komandines praktikas, buvo ugdomas emocinis raštingumas, kritinis mąstymas, psichologinis atsparumas. Mokiniai kūrė pagarba, lygiavertiškumu ir pasitikėjimu grįstą aplinką, kurioje kiekvienas galėjo būti išgirstas, suprastas. Pažindami save, vieni kitus ir mus supančią aplinką, galėjo atrasti savo galimybes ir iššūkius. Viena iš veiklos dalių – žygis į miesto sodą. Mokiniai buvo laimingi, galėję ilgiau ir artimiau pasikalbėti su klasės draugu, labiau jį pažinti, nes mokantis nuotoliniu būdu, to labai trūko.