Asociacija „Aušriečiai“ 2% parama

Gerbiami tėveliai, mokytojai, dirbantys gimnazijos bendruomenės nariai, buvę mokiniai, vilkaviškiečiai,

Asociacija „Aušriečiai” įkurta 2004 m. balandžio 6 dieną mokinių iniciatyva. Veikiame jau 15 metus. Asociacija yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos gavėjas. Pagrindinės asociacijos pajamos – 2% pajamų mokesčio, kurį perveda gimnazijos mokytojai, aptarnaujantis personalas, taip pat gimnazijos mokinių tėvai. Per 2017-2018 m. m. gimnazijos gabių mokinių ugdymui buvo panaudota 1855,40 eurų asociacijai pervestų 2% paramos lėšų. Buvo sumokėta už priemones, reikalingas brandos darbui ruošti, lėšos panaudotos projektinėms veikloms, varžyboms, įvairiems kitiems renginiams organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti, vykti į konkursus, olimpiadas, varžybas. Paramos pinigai gimnazijai yra labai svarbus indėlis Jūsų vaikų ugdymui(si). Maloniai prašome 2% pajamų mokesčio skirti „Aušriečių“ asociacijai. Iki gegužės 1 dienos užpildžius formą FR0512 Jūsų 2% nuo praėjusiais metais jau sumokėto pajamų mokesčio bus pervesti „Aušriečių“ asociacijai. Mes įsipareigojame Jūsų skirtas lėšas ir toliau panaudoti efektyviai ir skaidriai. Apsisprendę paremti asociaciją, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR0512 „Prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą“.

Prašymo formą FR0512 galima rasti mokesčių inspekcijoje, Statybininkų g.13, Vilkaviškis, taip pat internete adresu http://www.vmi.lt/formos. Paramos formą FR0512 galite pildyti kartu su savo metine pajamų mokesčio deklaracija.

„Aušriečių“ asociacijos rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas: 300015731
Paramos gavėjo pavadinimas: „Aušriečių“ asociacija
Adresas: Žalumynų g. 66, Vilkaviškis
Banko pavadinimas: Luminor
Atsiskaitomoji sąskaita: LT484010040100059965

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie perveda 2% pajamų mokesčio „Aušriečių“ asociacijai. Tik kartu mes galime padėti gimnazistams įgyvendinti jų įvairias idėjas ir svajones.