Parodos

Knygų paroda „ Jau niekas tavęs taip giliai nemylės, kaip tavo nuliūdęs poeta“, skirta poeto Maironio 155-osioms gimimo metinėms

Literatūros sąrašas

  1. Adomavičius, R.Maironio raštų bibliografija (1883-1989). Vilnius, 1990.
  2. Daujotytė, V.Tautos žodžio lemtys. Vilnius, 1990, 264-274.
  3. Daujotytė, V. Laisvojo mąstymo properšos. Vilnius, 2012, 179-208.
  4. Eina garsas. Nauji Maironio skaitymai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2014.
  5. Girdzijauskas, J. Lietuvių literatūros vagoje: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2006.

Skaityti daugiau >>

Knygų paroda „Salomėjos Nėries gyvenimas ir Gyvenimas Salomėjos Nėries lyrikoje“, skirta S. Nėries 113-osioms gimimo metinėms

  1. Alekna, V. Salomėja. Vilnius, 1996.
  2. Areška, V. Salomėja Nėris. Kaunas, 1981.
  3. Daugirdaitė, S. Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai: Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje. Vilnius, 2000, 63-66.
  4. Daujotytė, V. Parašyta moterų. Vilnius, 2001, 285-318.
  5. Daujotytė, V. Salomėja Nėris. Fragmento poetika. Vilnius, 2005.

Skaityti daugiau >>