Dalyvavimas konkurse „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“

Kiekvienais metais Lietuvos Respublikos Seimas paskelbia, kas tais metais bus įtraukta į atmintinų datų sąrašą. 2022 metai paskelbti ir Sūduvos metais. Nenuostabu, kad šiai datai paminėti bus skirti tiek respublikinio tipo, tiek vietiniai renginiai. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokiniai prisidėjo prie pirmąkart Lituanistų sambūrio, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos instituto bei Lietuvių kalbos draugijos organizuoto konkurso „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“. Konkurso tikslas buvo skatinti mokinius atlikti tiriamuosius darbus apie savo gyvenamosios aplinkos kalbinį kultūrinį kraštovaizdį (vietovardžius, gatvių pavadinimus, viešas iškabas, įstaigų pavadinimus, atminties ženklus, paminklus, atminimo lentas) ir pan.; skatinti kalbinę, kūrybinę raišką (tekstu, garsu, vaizdu, fotografija, trumpais filmais ar kitais būdais). IIB klasės mokinių grupė (E. Račiukaitytė, L. Rimaitė, R. Dėnas, M. Kasperaitis, K. Striokaitė, E. Navickaitė, P. Bendoraitis, T. Paulavičius) padedama muzikos mokytojos R. Štimaitienės bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos E. Anisimavičienės paruošė trumpą filmuką apie „Vilkaviškio krašto rašytojų įamžinimą“. Mokiniai važiavo į Vilkaviškio krašto rašytojų gimtines ir fiksavo jų įamžinimo paminklus, aprašė rašytojų atminimo situaciją mūsų krašte. Tiriamąją medžiagą suderino su pačių mokinių atliktais muzikiniais intarpais.

Vasario 28 dieną vyko nuotolinis konkurso „Mūsų  kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ renginys, jo metu pasidžiaugta gausiu kiekiu dalyvių, įvardinti konkurso laureatai. Mūsų mokinių darbas apdovanotas padėkos raštais ir specialiomis dovanomis – įvairiomis knygomis ir žodynais.