Dalyvavome tarptautinėje konferencijoje „STE(A)M veiklos mokykloje“

2020 m. kovo 6 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vyko tarptautinė konferencija „STE(A)M veiklos mokykloje“. Šią konferenciją organizavo Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija, VU Filosofijos fakultetas ir Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centras.

Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir veiksmingą mokinių, mokytojų, mokslininkų, edukacinių priemonių gamintojų ir užsienio mokyklų bendradarbiavimą, atliekant tiriamąją veiklą ir dalijantis gerąja patirtimi.

Pirmoje konferencijos dalyje pranešimus skaitė užsienio ir Lietuvos mokslininkai bei pedagogai Christian Hughes, Sidcot mokyklos direktoriaus pavaduotojas; doc. Ramūnas Skaudžius, Chemijos ir geomokslų fakulteto prodekanas; prof. Valentina Dagienė, VU Matematikos ir informatikos metodikos katedros dėstytoja.

Antroje konferencijos dalyje mokytojai ir mokiniai atliko STEM tiriamąjį darbą, dalijosi savo gamtamokslinio tyrinėjimo patirtimi fizikos, chemijos, informacinių technologijų ir biologijos sekcijose. Biologijos sekcijoje tiriamąjį darbą pristatė ir pranešimą skaitė mūsų gimnazijos gimnazistė Rugilė Bartašiūtė (IIIC kl.).

Biologijos mokytoja Daiva Paškauskienė