Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, teikiu mokyklos bendruomenei svarstyti savo 2020 metų veikos ataskaitą.

Prašau pastebėjimus, siūlymus dėl ataskaitos ir veikos vertinimo teikti Gimnazijos tarybos pirmininkei Vilmai Balandienei elektroniniu paštu vilma.balandiene@gmail.com arba naudojantis elektroniniu dienynu. Siūlymus reikėtų pateikti iki sausio mėn. 23 dienos.

Direktoriaus veikla vertinama pagal iškeltus uždavinius 2020-iems metams (ataskaitos II skyrius) ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas (III skyrius), pridedamas pareigybės aprašymas.

A. Serneckas, direktorius

Direktoriaus pareigybės aprašymas
2020 m. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus ARŪNO SERNECKO veiklos ataskaita (SVARSTYMUI)