Diskusija apie skaitymą su literatūrologe Jūrate Čerškute

Gimnazijos biblioteka tęsia diskusijų ciklą su įdomiais žmonėmis. Birželio 2 d. apie 40 gimnazistų jungėsi į diskusiją „SKAITYMAS: pasvarstymai balsu: ar esu geras skaitytojas“.

Jau kurį laiką stebime problemą, kad žmonės skaito daugiau negu bet kada anksčiau, tačiau skaitymas tapo paviršutinišku prabėgimu straipsnių antraštėmis, komentarų ar žinučių paskaitinėjimu, nesigilinant į turinį, vengiant skaityti ilgesnius tekstus, knygas. Apie tai pasidalinti mintimis pakvietėme literatūrologę, literatūros kritikę, knygų apžvalgininkę Jūratę Čerškutę, kuri mielai sutiko padiskutuoti su mokiniais. Tačiau jai, kaip knygas mėgstančiai asmenybei, apskritai nekyla klausimas skaityti ar ne. Jos žodžiais tariant: „Kiek save prisimenu, visada skaičiau, skaitau ir, tikėtina, skaitysiu. Mano mama, paprašyta patikslinti, kokio amžiaus pradėjau skaityti, išsyk atsakė: „Žinai, man atrodo, kad net gimei skaitydama.“

Į diskusiją su viešnia įsitraukė 14 mokinių – dalis mėgstančių skaityti knygas ir dalis neskaitančių (kiti buvo klausytojai). Visi turėjo savo nuomones ir argumentus, ypač įkaito atmosfera kalbant apie programinę literatūrą. Tačiau viešnia labai argumentuotai įvardino savo nuomonę šiuo klausimu: norint būti išprususiu žmogumi, reikia žinoti savo tautos praeitį, rašytinį palikimą, to laikmečio kalbėjimo manieras ir pan. Pacitavo rašytojo R. Kmitos („Pietinia kronikos“) veikėjo žodžius: „…reik spakainiai gyvent ir spakainiai vykdyt užduotis“. Literatūrologė pabrėžė, kad nebūtina teksto, jei jis „nelimpa“, skaityti prisiverčiant. Geriau savo knygos ieškoti tol, kol surasi. Gyvenimas per trumpas, kad išbandytume viską ir švaistytume laiką beverčiams kūriniams, kurių yra tikrai daug, pastaruoju metu dar daugėja. Ypač vertingos knygos tos, kurios įtraukia nuo pirmojo sakinio. Skaitymas turi būti ir malonumas.

Kai kurie mokiniai teigė, kad „nėra jokio tikslo savo laiko švaistyti knygoms“. Literatūrologė į tai atsakė, kad skaityti ar neskaityti yra kiekvieno pasirinkimo teisė, tačiau jau iš kalbančiųjų mokinių ji lengvai gali atskirti, kuris yra skaitantis, kuris ne. Tai išduoda žodyno turtingumas, gebėjimas žvelgti plačiau. „Galite žiūrėti serialus, tačiau geriau žiūrėkite tuos, kurie sukurti pagal literatūros kūrinį. Kartu perskaitykite tą kūrinį ir lyginkite, ieškokite skirtumų“, – patarimais dalijosi viešnia.

Kas yra „geras skaitytojas“? Literatūrologė pateikė paprastą pavyzdį – jei pamačius žmogų, savo elgesiu primenantį kokį nors knygos veikėją prieš akis pamatome tą knygą ir jos autorių, pavyzdžiui, pamačius į Vingių Joną panašų žmogų prieš akis iškils Žemaitė, vadinasi galima manyti, jog esate geras skaitytojas. Geras skaitytojas įveikia visas kliūtis, kurias paspendžia rašytojas.

Buvo labai įdomu pabendrauti su žmogumi iki plaukų galiukų mylintį ir suprantantį savo darbą. Savo kalbėjimo sklandumu, pateiktais faktais ir pavyzdžiais galintį užkrėsti skaitymu. Viešnia pateikė vertų dėmesio knygų pavadinimus, kuriais ypač apsidžiaugė uoliausi knygų gerbėjai. Tai J. Steinbeck „Rūstybės kekės“, N. Černiauskas „1940.Paskutinė Lietuvos vasara“, G. Grušaitė „Neišsipildymas“. A. Christie detektyvai, kuriuos reikėtų skaityti originalo (anglų) kalba, nes lietuviški vertimai tikrai yra nekokybiški ir kt. Įdomu ir tai, kad spausdintų knygų pastaruoju metu Jūratė neskaito. Dažniausiai skaito elektroninius PDF formato tekstus.

Gimnazistai po renginio pildydami įvertinimo anketas, teigė, kad diskusija „labai patiko“, „jaučiuosi smagiai, papildžiau norimų perskaityti knygų sąrašą“, „diskusija buvo įdomi, įdomesnė nei tikėjausi“, „reikėtų diskusijos tęstinumo, nes mums pritrūko laiko“, „išėjus buvo daug gerų minčių“, „labai patiko pašnekovės išdėstyta nuomonė, rodos, noriu dar daugiau skaityti“ ir pan.

Džiaugiamės, kad mokiniai noriai įsitraukia į gimnazijoje organizuojamas veiklas ir ypač dėkingi esame mūsų diskusijų svečiams, atsiliepiantiems į kvietimus ir sutinkantiems neatlygintinai pabendrauti su mokiniais. Bet, tikriausiai, investicija į jaunimą kada nors grįš su kaupu. Ačiū mielai Jūratei Čerškutei už savo brangų laiką, skirtą Vilkaviškio „Aušros“ gimnazistams.

Nuotrauka R. Mickevičiūtės iš interneto: https://www.lrt.lt/img/2020/05/28/660207-606558-1287×836.jpg

Bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė