Dovana gimnazijai – perleisto pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) komplektas

Gimnazija sulaukė ypatingos dovanos – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir leidyklos „Prano ofsetas” perleisto pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886), 140 metų nuo jo pasirodymo sukakties proga. Perleidimo iniciatorius Prezidentas Gitanas Nausėda, Mecenatas Pranas Kiznis. Leidinys sudarytas iš penkių knygų. Keturiose – originaliu formatu perspausdinami 1883, 1884, 1885 ir 1886 metų įrišti mėnraščio komplektai. Įvadinėje knygoje skelbiami „Aušros“ perleidimo iniciatoriaus ir globėjo Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, Mecenato ir leidėjo įvadiniai žodžiai, apžvalginiai straipsniai, tekstų antologija, sukurtas žodynėlis, padedantis rasti dabartinį atitikmenį.

Kreipdamiesi į mokyklų bendruomenes, dovanotojai sako: „Tikimės, kad šią dovaną branginsite, skaitysite ir kūrybiškai naudosite Jūsų mokyklai reikšmingomis progomis, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei kitų dalykų pamokoms ir pilietiškumo iniciatyvoms“.

„Aušros“ komplektą pavartyti ir paskaityti galite užsukę į gimnazijos biblioteką, mokytojus kviečiame naudoti pamokoms.

Bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė