Erasmus+ projektas „Lenktynės įsidarbinimo link“

10 gimnazistų komanda, lydima direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Laukaitienės ir savanorių Julijos bei Anos, spalio 22–31 dienomis dalyvavo Erasmus+ jaunimo mainuose „Race to employment“ (lenktynės įsidarbinimo link). Į šį dešimties dienų nuotykį gimnazistai leidosi su bendraamžiais iš Slovakijos, Rumunijos, Estijos. Projekto tikslas buvo supažindinti ir leisti geriau suprasti įsidarbinimo galimybes robotikos srityje, supažindinti su skaitmeniniu švietimu.

Kasdien vykusių sesijų metu susipažinome su Erasmus+ projektu, jo metu įgyjamomis kompetencijomis, YOUTHPASS sertifikatu, skirtingomis elektronikos sritimis, patys pristatėme robotikos ir elektroninio švietimo galimybes savo šalyse. Visa tai padėjo pamatą vėliau vykusioms praktinėms sesijoms, kurių metu iš atskirų dalių, kurias pasiruošėme iš anksto, turėjome sukonstruoti veikiančią, radijo bangomis valdomą, mašinėlę (RC).

Mašinėlės konstravimo metu turėjome panaudoti programavimo bei elektronikos žinias. Sekmadienį įvyko šių mašinėlių lenktynės. Nors lenktynės ir buvo įtemptos, nustebino, jog konkurencijos tarp komandų nekilo. Visus vienijo bendruomeniškumo jausmas.

Projekto metu turėjome galimybę ne tik mokytis, bet ir linksmai praleisti laiką. Buvo gera sutikti žmonių iš skirtingų kultūrų ir jas pažinti. Tai geriausiai galėjome padaryti kultūrinių vakarų metu, kuomet šokome, dainavome, vaišinomės skirtingais tradiciniais valgiais. Viso projekto metu galėjome suprasti mūsų tiek kultūrinius tiek ne kultūrinius skirtumus, rasti tai, kas mus vienija. Tai, turbūt, buvo pagrindinis nerašytas projekto tikslas.

Paskutinę projekto dieną, atsisveikinant su dalyviais, nuriedėjo ne viena ašara. Buvo keista, kodėl taip sunku atsisveikinti su 10 dienų pažįstamais žmonėmis. Akivaizdu, jog kiekvienas dalyvis projekte paliko dalį savęs, pasiimdamas nemažą kiekį prisiminimų.

Projekto dalyvė Gabija Krunkauskaitė, IIID kl. mokinė