FABLAB LABORATORIJOS ATIDARYMAS GIMNAZIJOJE

Lapkričio 10 d. gimnazijoje, drauge su FabLab laboratorijos, mecenatais, rėmėjais ir svečiais buvo paminėtas laboratorijos įrengimas ir įvyko oficialus jos atidarymas, nors neformaliojo švietimo, robotikos (mokytojas A. Budrys) ir aviamodeliavimo (mokytojas M. Karčiauskas), programos šioje erdvėje įgyvendinamo nuo rugsėjo 1 d.

Laboratorijos idėja gimė 2023 m. pradžioje. Ją pavyko suformuluoti drauge su buvusia gimnazijos mokine Simona Brokevičiūte.

Simonos dėka supažinome su Daina Siliūnas, gyvenančia Čikagoje ir esančia organizacijos „Sunlight Children’s Aid for Lithuania“ (trumpai „Saulutė“) valdybos pirmininke. Labdaros organizacija „Saulutė“ remia vaikus, mokyklas, kuriose įrengiamos panašios erdvės kaip mūsų gimnazijoje ar sensoriniai kabinetai. 

Paramą mūsų gimnazijai, savo asmenines lėšas – 20,0 tūkst. eurų, skyrė ponas Paulius ir ponia Daiva Majauskai, gyvenantys JAV. Jų tėvai kilę iš mūsų rajono. 

Amy Balčius, JAV gyvenanti, prieš du dešimtmečius gimnazijoje dirbusi amerikietė, skyrė 1380,9 Eur.

Atnaujinti kabineto interjerą galėjome gavę paramą iš UAB „Pro colore“, kurios bendrasavininkas Vytautas Plečkaitis visuomet padeda gimnazijai.

Atidarymo renginyje dalyvavo gerb. Artūras Žilys, Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos prezidiumo narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys Linas Slušnys, Savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Žydrė Žilinskienė.

Renginį organizavo ir vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Laukaitienė ir Rusnė Mauručaitė, IIC klasės mokinė, muzikinius kūrinius atliko IA kl. mokiniai Simas Šukaitis ir Tomas Kriščiūnas apie neformaliojo švietimo programų įgyvendinamas veiklas pasakojo mokytojas Mindaugas Karčiauskas.

FabLab erdvė atvira visiems gimnazijos mokniams, norintiems mokytis robotikos, inžinerijos, aviomodeliavimo, įgyti darbo su CNC staklėmis patirties. Robotikos užsiėmimai vyksta antradieniais 14.50–16.20 val., aviomodeliavimo – pirmadieniais ir trečiadieniais 14.50–15.35 val.