Gabrielės Neverauskaitės eilėraščiai („Žibinto“ publikacija)

Kuo reiškiasi žmogaus kūrybingumas? Įvairiai atsakytume. Gabrielės eilėraščiai ir žaismingi, ir rimti, kartais nustebinantys spontaniška ištarimu… Džiugu, kad esame savaip saviti.

Visa publikacija PDF formatu