Gedulo ir vilties dienos akcija

Birželio 14-ąją dieną, Lietuvoje minint 81-ąsias tremties metines, Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Prieš 81 metus, šią dieną šalį okupavę sovietai pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sovietų Sąjungos gilumą. Visoje Lietuvoje vyko tremtinių pavardžių skaitymo akcija. Džiaugiamės, kad gimnazistai Karolis Alkevičius, IIE kl., Gabija Krunkauskaitė, IID kl. ir Viltė Ūsaitė, IIC kl., taip pat buvo šios akcijos dalyviai, skaitę žmonių, kurie gyveno Virbalio mieste bei buvo ištremti, pavardes.

Nuo 1941 metų vasaros prasidėję masiniai trėmimai į Sibirą – vienas skaudžiausių tautai įvykių. Nebūkime abejingi Tėvynės praeičiai ir ateičiai, branginkime laisvę!