Misija, vizija

Vizija:

Vizija – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija 2023 m. – pažangi mokykla, tenkinant kiekvieno mokinio poreikius, sudaranti galimybes darbuotojams save realizuoti ir tobulėti.

 Misija:

1. Gimnazija, suteikianti mokiniams pagrindinį (II pakopos) ir vidurinį išsilavinimą, ugdanti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, sudaranti palankias sąlygas ugdyti(s) skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams, kryptingai skirianti dėmesį mokinių karjeros planavimui.
2. Humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti gimnazija, veikloje besivadovaujanti susitarimais bendruomenėje.