Vertybės

 1. Pagarba ir atsakomybė:
 • garbingas, sąžiningas ir kultūringas elgesys;
 • socialinė atsakomybė – pasirengimas atsakyti už savo poelgius ir veiksmus, gebėjimas atlikti pareigas
 • pasitikėjimu paremtas bendravimas.
 1. Išsilavinimas ir tobulėjimas:
 • geriausi asmeniniai pasiekimai pagal gebėjimus;
 • geresnis savęs ir pasaulio pažinimas, formuojant praktinius įgūdžius;
 • gyvenimas nuolatinėje kaitoje, gebant tinkamai atsakyti į savo ir aplinkos iššūkius;
 • bendravimas su gimnazijos alumni, žymiais žmonėmis, savo veikla įkvepiančius gimnazistus aukštiems siekiams.
 1. Kūrybiškumas:
 • gebėjimas spręsti problemas;
 • aktyvus idėjų siūlymas ir jų įgyvendinimas drauge su kitais;
 • kūrybinių galių puoselėjimas.