Gimnazijos atstovai audė Sūduvos juostą

Prasidėjus 2022 metams, Vilkaviškio Kultūros centras inicijavo akciją „Sūduvos juosta“, skirtą Sūduvos metams paminėti. Į kvietimą austi atsiliepė ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinių parlamento atstovai. Jautėmės ypatingais, nes šioje juostoje bus dalis ir mūsų išaustos juostos. Džiaugėmės, kad galėjomeprie to prisidėti artėjant Lietuvos nepriklausomybės dienai. Mokinių parlamento atstovai, lydimi gimnazijos direktoriaus A. Sernecko ir pavaduotojos ugdymui R. Laukaitienės, ausdami šią juostą įdėjome daug nuoširdumo, šypsenų, pozityvių minčių. Susidomėję gimnazistai išbandė ir audimo stakles bei žadėjo dar būtinai sugrįžti į artelę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Laukaitienė