Gimnazijos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita

Vadovaujantis LR ŠMSM įsakymo nuostatomis, gimnazijos bendruomenės (mokytojų, mokinių ir jų tėvų) teisė – susipažinti, svarstyti ataskaitą 10 dienų, iki sausio 28 d., ir teikti pasiūlymus dėl direktoriaus veiklos vertinimo gimnazijos tarybai.

Pasiūlymus ir vertinimus prašome iki sausio 28 d. teikti gimnazijos tarybos pirmininkei Vilmai Balandienei el. paštu vilma.balandiene@gmail.com

Gimnazijos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita