Gimnazijos mokinių brandos egzaminų sesijos rezultatai

Baigėsi netradiciškai ilgai trukusi brandos egzaminų sesija. Šiais metais galime džiaugtis šiais gimnazijos mokinių pasiekimais ir mokytojų darbo rezultatais.

Dviejų mokinių – Kristinos Kazlauskaitės ir Paulinos Korsakaitės valstybinio lietuvių k. ir literatūros brandos egzamino darbai buvo įvertinti 100 balų. Abi mokines mokė lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė Vaida Kainauskienė. 13,2 proc. mokinių darbai buvo įvertinti puikiai – 86–100 balų. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino išlaikymo riba – 30 proc. užduoties taškų. Šalyje egzaminą išlaikė 89,23 proc. kandidatų, gimnazijoje – 93,7 proc. kandidatų.

Tvarūs kelinti metai iš eilės yra ne tik gimnazistų lietuvių k. ir literatūros, bet ir anglų k. valstybinio brandos egzamino rezultatai. Net 10-ies mokinių anglų k. egzamino žinos šiais metais buvo įvertintos 100 balų: Simo Alaunės, Justės Bunikytės, Vytenio Deltuvo, Martynos Jurevičiūtės, Matildos Kalvaitytės, Beno Karpavičiaus, Kristinos Kazlauskaitės, Haroldo Mato Velioniškio (jų mokytoja – anglų k. mokytoja metodininkė Daiva Čėsnienė), Dovydo Grigo (anglų k. mokytoja metodininkė Laima Čivinskienė), Miglės Medelytės (anglų k. mokytoja metodininkė Andžela Grikietienė). 39 proc. gimnazistų žinios buvo įvertintos puikiai (86–100 balų). Bendras anglų k. valstybinio brandos egzamino vidurkis – 72,6 balo.

Biologijos valstybinio brandos egzamino metu aukščiausiu – 100 balų – buvo įvertintos gimnazistės, trijų šalies mokinių biologijos olimpiadų nugalėtojos ir prizininkės Kristinos Kazlauskaitės žinios ir gebėjimai (ją mokė biologijos mokytoja ekspertė Daiva Paškauskienė). Tai trečiasis Kristinos šimtukas. 17 proc. mokinių, laikiusių biologijos valstybinį egzaminą, rezultatai buvo įvertinti puikiai (abiturientus taip pat mokė vyresnioji mokytoja Kristina Lietuvninkienė).

Daugiausiai diskusijų šalyje sukėlė matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai. Šį egzaminą šalyje išlaikė 67,61 proc. kandidatų. Gimnazijos mokinių bendras rezultatas yra geresnis. Siekdami, kad gimnazijos abiturientų matematikos gebėjimai būtų geresni, nuo 2020–2021 m. m. I klasės mokiniams skiriame viena savaitine matematikos pamoka daugiau, o nuo 2021–2022 m. m. pradžios dar 1,5 savaitinės pamokos daugiau. Per du mokslo metus mokiniai nuo šių mokslo metų pradžios matematikos vidutiniškai mokysis 10 savaitinių valandų, t. y. 2,5 pamokos daugiau nei iki šiol. Viliamės, kad didesnis matematikos pamokų skaičius turės teigiamos reikšmės mokinių rezultatams.

Kiti rezultatai: fizikos valstybinį brandos egzaminą (vyresnioji fizikos mokytoja Neringa Bartelienė) išlaikė 100 proc. laikiusių gimnazistų (šalyje išlaikė 94,7 proc.), chemijos valstybinį brandos egzaminą (mokytoja metodininkė Dalia Martišienė) išlaikė 100 proc. gimnazijos mokinių, geografijos valstybinį brandos egzaminą išlaikė 100 proc. gimnazijos mokinių (mokytoja metodininkė Vilma Rekašienė, vyresnioji mokytoja Odeta Smelstorienė), istorijos valstybinį brandos egzaminą (mokytojos metodininkės Kristina Medelienė, Virginija Paškauskaitė–Venckūnienė, mokytoja Greta Žukauskaitė) taip pat išlaikė 100 proc. laikiusių gimnazistų.  Vienas mokinys laikė rusų k. valstybinį brandos egzaminą. Jo žinios ir gebėjimai buvo įvertinti labai gerai (mokytoja metodininkė Aksaverina Kanonenkienė).

Vidutiniškai neblogi gimnazistų rezultatai brandos egzaminų sesijoje atskleidžia duomenis būsimam darbui, kurio centre yra kiekvienas mokinys ir jį mokantis mokytojas.

Direktorius Arūnas Serneckas