Gimnazijos mokinių tėvų komitetas 2017-2018 m. m.

2016–2017 m. m. tėvų komiteto planas

Skinkienė Renolda, IA

Striokienė Izabelė, IB

Žemaitaitienė Vilma, IC

Šarūnė Aida, ID

Valaika Vaidas, IE

Deltuvienė Sonata, IIA

Mickevičius Artūras, IIB

Aleksienė Jolita, IIC

Striokienė Ina, IID

Blauzdžiūnienė Žydrūnė, IIE

Radzevičienė Rima, IIF

Lažauninkienė Aira, IIIA

Gudaitienė Aušra, IIIB

Blažaitienė Angelė, IIIC

Rakauskas Vaidas, IIID

Šiškuvienė Teodora, IIIE

Sakalauskas Sigitas, IVA

Brazauskaitė Vilma, IVB

Dronseikienė Loreta, IVC

Simniškienė Jūratė, IVD

Černauskaitė Rasa, IVE

Rutkauskienė Jūratė, IVF

Galinskienė Vilma, IVG