Gimnazijos mokinių vasario mėnesio laimėjimai

Sveikiname 28-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados Savivaldybės etapo nugalėtoją Gustiną Maksvytytę, IVB kl. mokinę (mokyt. R. Viktažentienė). Gustina dalyvaus šalies etape.

Sveikiname 31-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados Savivaldybės etapo nugalėtoją
Miglę Pakarskaitę, IVD kl. mokinę (mokyt. V. Pačkauskaitė Venckūnienė). Miglė dalyvaus šalies etape.

Sveikiname anksčiau Savivaldybės etapo nugalėtojais tapusius 53-iosios Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje: Haroldas Mockevičius, IE kl. mokinys (mokyt. D. Paškauskienė), antrą vietą laimėjo Šarūnas Navickas, ID kl. mokinys (mokyt. K. Lietuvninkienė). Haroldas ir Šarūnas kviečiami dalyvauti šalies etape. Vyresnių mokinių grupėje nugalėjo Kamilė Šlekytė, IIIE kl. mokinė (mokyt. D. Paškauskienė), Miglena Zizaitė, IVD kl. mokinė (mokyt. D. Paškauskienė).

Sveikiname respublikinio anglų kalbos konkurso rajoninio etapo nugalėtoją Klaudiją Mikulytę, IA kl. mokinę (mokyt. D. Čėsnienė).

Sėkmingo pasirodymo ir aukštų pasiekimų šalies olimpiadų etapuose.

Mokinių pasiekimai