Gimnazijos taryba 2017–2018 m. m.

Pirmininkė – Vilma Balandienė, mokytojų atstovė,

Pirmininkės pavaduotoja – Aira Lažauninkienė, tėvų atstovė,

Nariai:

Inga Kaminskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

Daiva Paškauskienė, biologijos mokytoja metodininkė,

Jūratė Aušrotienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė,

Rasa Laukaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Asta Jurevičienė, tėvų atstovė,

Ina Striokienė, tėvų atstovė,

Sigitas Sakalauskas, tėvų atstovas,

Artūras Mickevičius, tėvų atstovas,

Viltė Sakalauskaitė, mokinių atstovė,

Indrė Grigalevičiūtė, mokinių atstovė,

Justė Lažauninkaitė, mokinių atstovė,

Benas Karpavičius, mokinių atstovas,

Radvilė Blažaitytė, mokinių atstovė.