Gimnazistai skiria laiko ir neformaliajam ugdymui

Gimnazistai šiuo ypatingu laikotarpiu nuotoliniu būdu ne tik mokosi, bet ir skiria laiko neformaliajam ugdymui. Jaunųjų tyrėjų klubo nariai (vadovė biologijos mokytoja D. Paškauskienė) nuotolinio mokymo(si) metu intensyviai ruošiasi dalyvauti ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape, todėl gilina gamtos mokslų praktines žinias, plėtoja tiriamąją veiklą, taip pat praktiškai atlieka bandymus, eksperimentus.

Jaunasis fizikas iš IA kl. Titas Jasaitis, konsultuojamas mokytojos I. Skamarakienės, ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniam etapui atlieka tiriamąjį darbą „Motociklo ir dvitakčio vidaus degimo variklio surinkimas, variklio išmetamųjų dujų kiekio mažinimas nepakeičiant variklio galingumo“.

Direktoriaus pavaduotoja R. Laukaitienė