Gimnazistų sveikinimas „Aušros“ dienos proga

Linkėjimus „Aušros“ dienos proga Jums visiems siunčia fotografijos meno besimokantys III–IV klasių gimnazistai.