Gyvi tol, kol gyva mūsų atmintis

„<…> turim būti tvirti ir ištvermingi, nedejuodami kęsti visus nepatogumus, daryti, ką įstengiam, ir pasikliauti Viešpačiu. <…> Ką žinai, gal kada mūsų tikėjimas išmokys gerumo visus pasaulio žmones, visas tautas, ir dėl to, jau vien dėl to verta pakentėti.“ Taip savo dienoraštyje rašė Ana Frank, 16 mergaitė, mirusi koncentracijos stovykloje. Šviesus ir skaidrus tikėjimas Žmogumi… Suprasti, kad nėra pamiršti likimai tų mūsų kraštiečių, kurie patyrė Holokausto žiaurumus, mums padėjo prie Vilkaviškio pradinės mokyklos rugsėjo 23 d vykęs Holokausto 80-mečio minėjimas. Minėjimo metu VJC direktorė Elena Savickienė pristatė atminimo įamžinimo lenteles, skirtas šios mokyklos tarpukario direktoriui M. Kleinšteinui ir jo šeimai, kuri ir gyveno šiame pastate. Direktorius ir sūnus buvo nužudyti 1941 m. Tai mus labai sukrėtė… Sukrečiančių istorijų išgirdome ir besirengdamos dalyvauti konkurse, skirtame paminėti būtent Holokautą ir didžiuosius trėmimus. Už dalyvavimą šiame konkurse Laura Miknevičiūtė, IIIE kl. (rašinys „O vilties pažadais netikėk be kovos“), Viktorija Klimaitė, IIIE kl. (rašinys „Be kaltės“), buvo apdovanotos Vilkaviškio rajono savivaldybės padėkomis ir atminimo dovanomis. Pasiruošti konkursui padėjo istorijos mokytoja V. Pačkauskaitė-Venckūnienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J. Dapkūnaitė. Šiuos istorinius kataklizmus piešiniais įprasmino ir Milda Penkaitytė, IIA kl. mokinė, už kuriuos taip pat buvo apdovanota Vilkaviškio rajono savivaldybės padėka ir atminimo dovanomis. Mildai pasiruošti padėjo dailės mokytoja R. Viktažentienė. Supratome, kad Holokausto ir didžiųjų trėmimų aukos gyvos tol, kol gyva mūsų atmintis… Holokausto aukų vietoje, gimnazistai uždegė atminimo žvakeles, taip pagerbdami žuvusiuosius.