II klasių gimnazistai dalyvavo karjeros planavimo renginiuose Kaune

Sausio 19 dieną 45 „Aušros“ gimnazijos II klasių mokiniai praleido itin intensyviai. Vykdami į „Žalgirio“ arenoje šurmuliuojančią „Aukštųjų mokyklų mugę 2023“, kartu aplankė „LittelfuseLT“ įmonę ir Kauno technikos kolegiją.

UAB „LittelfuseLT“ gimnazistus pasitiko itin šiltai. Įmonėje buvo suorganizuotas patyriminis profesinis veiklinimas. Jo metu mokiniai susipažino su gaminama produkcija – elektronikos jutikliais automobiliams, kurie iškeliauja į visas pasaulio šalis automobilių gamintojas, stebėjo ten vykstančius gamybos procesus, apžiūrėjo testavimo laboratorijas. Gimnazistai praktiškai išbandė darbo saugos reikalavimus, patikros bei įžeminimo sistemas. Ši įmonė dalyvauja „Ateitis – elektronikams“ projekte ir bendradarbiaudama su mokyklomis įveiklinimo būdu supažindina mokinius su profesijomis, ypač paklausiomis ateityje: elektros ir elektronikos inžinerija, mechanikos inžinerija, projektavimo ir dizaino inžinerija ir pan. Antrokai elektros veikimo principus išbandė tverdami konstruktoriaus „Snaptricity“ elektronines grandines, buvo apdovanoti įmonės dovanėlėmis.

„Aukštųjų mokyklų mugėje 2023“ gimnazistai aplankė stendus, pabendravo su studentais ir dėstytojais, pasisėmė naudingos informacijos.

Paskutinis šios ekskursijos taškas – Kauno technikos kolegija. Čia mokiniams buvo pristatytos kolegijoje vykdomos studijų programos, stojimo reikalavimai, apgyvendinimo sąlygos. Bet antrokams labiausiai patiko ekskursija po kolegiją, jos laboratorijas, mokymo bazes, kur didžiausią įspūdį paliko tikro lėktuvo korpusas.

Ši kelionė – gimnazijoje vykdomo ES „Kokybės krepšelio“ 1.7 priemonės – projekto „Mano ateitis – mano rankose“ dalis, kuria siekiama skatinti sąmoningą ateities planavimą, susipažinimą su kuo daugiau profesijų, studijų programų ir mokymosi įstaigų, kad būtų lengviau II klasių gimnazistams susikurti individualų ugdymosi planą ateinantiems dvejiems metams ir tikslingiau pasirinkti studijų kryptį.

Ugdymo karjerai mokytoja J. Arbačiauskienė