Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka „The Remake Project: Remake vs Original”

Per integruotas anglų kalbos ir dailės pamokas IIB, IID ir IIE kl. mokiniai turėjo galimybę pajusti tai, ką jautė įvairių laikų menininkai, kurdami savo paveikslus ar skulptūras.

Mokiniai pasirinko labiausiai patinkantį menininką ir pagal jo konkretų paveikslą ar skulptūrą, pasirinkta atlikimo technika, sukūrė savo kūrybinį darbą. Taip naujai atgimė Leonardo da Vinčio, Vincento van Gogo, Polio Sezano ir kitų kūrėjų darbai. Anglų kalbos mokytojos A. Grikietienės pakviesti, mokiniai virtualių pamokų metu pristatė savo interpretacijas ir diskutavo apie pasirinktų menininkų kūrybą ir apie tai, kaip pavyko sekti jų pėdomis.

Tokios integruotos pamokos praplečia gimnazistų akiratį, skatina kūrybiškumą ir laisvą kalbėjimą anglų kalba.

Kiekvienas iš mūsų turime  labiausiai patinkantį dailininką. Susipažinti su įvairių dailininkų kūryba galime labai įvairiais būdais, o literatūrą apie juos galime skaityti ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis.  

R. Viktažentienė