Integruota anglų kalbos, pilietinio ugdymo ir socialinės pedagogikos pamoka IIA klasėje

Ketvirtadienį, spalio 15 d. po penkių pamokų IIA klasės mokiniai skubėjo į Informacijos centrą, kur šeštos ir septintos pamokų metu, vyko integruota pamoka „Nepilnamečių nusikalstamumo problema Lietuvoje ir Vilkaviškyje“ (Juvenile Crime Issues In Lithuania and in Vilkaviškis).

Pamoką vedė ne tik mokytojai (R. Bandžiulienė, J. Mickevičienė, M. Guzavičius, D. Čėsnienė), bet ir policijos pareigūnė R. Kairienė. Mokiniai uždavinėjo klausimus, bei patys ieškojo atsakymų internete.

Kitą savaitę išgirsta ir surinkta informacija bus analizuojama pamokų metu ne tik lietuvių, bet ir pristatant grupių projektinius darbus anglų kalba.