Įrengtos gamtos mokslų laboratorijos

Gimnazija nuo 2022 m. sausio 28 d. dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“. Įgyvendindami veiklos tobulinimo planą, galime kurti ir puoselėti naujas gimnazijos mokomąsias erdves.

Spalio 28 d. baigtos įrengti gamtos mokslų laboratorijos: fizikos (II aukšte) ir biochemijos (III a.). Gimnazijos bendruomenės svajonė – galimybė mokytis įrengtose laboratorijose, įgyvendinta. Sąlygos atlikti praktikos ir laboratorinius darbus, ruoštis brandos egzaminams, rengti brandos ir tiriamuosius darbus, sukurtos. Galime didžiuotis naujomis patalpomis mokymuisi.

Dėkojame darbuotojams, kurių dėka įrengėme šias patalpas: M. Anisimavičiui, direktoriaus pavaduotojui ūkiui, P. Sutkaičiui, energetikui, K. Glaveckui, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkui, biologijos, chemijos ir fizikos mokytojams, teikusiems idėjas dėl laboratorijų, Gamtos mokslų centrui, padėjusiam parengti laboratorijų planus.