„ISM FLOW“ ekonomikos ir finansinio raštingumo konkursas

Vasario 25 dieną daugiau nei 120 Lietuvos mokyklų vyko finansinio raštingumo diena.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos IIA klasės bei III ir IV klasių gimnazistai nusprendė patikrinti savo žinias. Ši patirtis dalyvavusiems leido geriau suprasti kas yra ekonomika ir kam jos reikia. Toks savęs išbandymas padės ekonomikos pamokų metu ir tolimesniame gyvenime.

Virginija Mickevičiūtė, IIIC klasės gimnazistė