Išvyka į nacionalinį Kauno dramos teatrą

Išvyka į nacionalinį Kauno dramos teatrą siekiant mokinių mokymosi pasiekimų pokyčių ir kiekvieno mokinio pažangos inovatyviose edukacinėse aplinkose. Puikiai ir labai gerai besimokančius, didžiausią pažangą per mokslo metus padariusius, olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkus, pakvietėme vykti į nacionalinį Kauno dramos teatrą, stebėti spektaklį jaunimui „Lė-kiau-lė-kiau“. Netradicinėje pamokoje dalyvavo 45 I–IV klasių gimnazistai. Spektaklyje matėme paauglių pasaulį –komplikuotą, gyvą, jautrų ir aštrų, sukurtą ir atkurtą iš paauglių forumų internete.

Spektaklio „Lė-kiau-lė-kiau“ kūrėjai, reprezentuodami paauglių kasdienybę, turi socialinį tikslą ir misiją. Jaunuoliai galėjo atpažinti kokie jie yra mokykloje, kokie – su tėvais, kokie – su savimi. Nuotaikingas spektaklis mokytojams, paaugliams ir jų tėvams pasakoja apie jaunų žmonių iššūkius: viena per stora, kito – niekas nemyli, trečios vaikiną nuviliojo geriausia draugė. Žiūrovų geros emocijos liudijo, kad spektaklio veiksmas jiems buvo aktualus ir įdomus.