Kitokia pamoka

Gruodžio 22 d. IC klasės mokiniai dalyvavo integruotoje anglų, rusų, vokiečių kalbų ir technologijų dalyko pamokoje. Penkios mokinių grupės pristatė tradicinį pasirinktos šalies patiekalą atitinkama kalba. Pamokoje taip pat dalyvavo savanorės iš Sakartvelo bei JAV. Grupės atsinešė savo prieš tai kartu pagamintus patiekalus, dalinosi jais su klasės draugais, mokytojais ir savanorėmis. Ši integruota pamoka padėjo patobulinti ne tik mokinių kalbų ir maisto gaminimo įgūdžius, bet skatino bendrystę, darbą grupėse.

Liepa Čibirkaitė, IC kl. gimanzistė