Kitokia teatro pamoka „Aš ir Tu, daug mes galime kartu“

Gimnazistai, besimokantys teatro dalyko, pirmadienį pradėjo aktyvia veikla. Kitokią pamoką vedė Kauno Kazio Binkio teatro vadovė Nida Žilinskienė. Teatras – jėga kuri atpalaiduoja, išvalo sielą ir prikelia naujiems gyvenimo iššūkiams. Užsiėmimo metu moksleiviai susipažino su vaidybos ir improvizacijos pagrindais, spontaniškumo, scenos judesio principais. Atsipalaidavę pasinėrė į naujų galimybių pasaulį. Tokių veiklų metu jaunimas turi galimybę ugdytis ir lavinti gebėjimus, kurie padeda atsikratyti nerimo, baimės klysti, drąsiau išreikšti save, pasitelkti intuiciją, spontaniškai demonstruoti kūrybines galias, įveikti ribojančius įsitikinimus, pasitikėti savimi. Atlikdami užduotis jie turėjo aktyviai klausytis, girdėti, matyti, pajausti, priimti šalia esantį, neblokuoti kito idėjų, būti atviram, nuoširdžiam, „be kaukės“, mokėti keisti statusą, reikšti emocijas. Pratimų metu buvo lavinami viešo kalbėjimo, vaidmenų ir atsakomybės pasiskirstymo, veikimo komandoje įgūdžiai.