Kitoks paskutinis skambutis

Kaip ir kiekvienais metais, gegužę su mokykla atsisveikina abiturientai. Šįkart paskutinė diena XI „Aušros“ gimnazistų laidai. Ypatingas ir kitoks paskutinio skambučio rytas buvo abiturientams, mokytojams, jų tėveliams. Šiandien abiturientus į pamokas nepakvietė skambutis, nebus klasės vadovės pamokos mokykliniuose suoluose. Abiturientų nuotaikos netemdė karantino varžymai, vieni buvo gerai nusiteikę, linksmi, kiti – susirūpinę, nerimastingi, susimąstę. Tikriausiai tik dabar mokiniai įvertins tai, ką turėjo – mokyklos suolą, šalia klasės draugą, mokytoją. Galbūt šiandien XI laidos abiturientai susimąstys apie tai, kas nuveikta, išmokta, pasiekta, prisimins daug mokyklinių akimirkų, patirtų čia, gimnazijoje. Ypatinga mokslo kelionė buvo „Aušroje“… Viskas. Atėjo pabaiga. Paskutinė diena mokykloje. XI laidos abiturientams gimnazija išliks atmintyje ne tik kaip gražus mūras, pastatas, bet ir kaip ieškojimų bei atradimų terpė. Susirinkę į gimnazijos kiemą, abiturientų klasių atstovai dėkojo bendruomenės nariams už globą, padrąsinimą ir palaikymą. Dėkojo už tai, kad buvo visada šalia. Gimnazijos direktorius Arūnas Serneckas įteikė Vilkaviškio rajono savivaldybės prizus rajoninių olimpiadų ir konkursų laimėtojams, linkėjo sėkmės egzaminuose bei gyvenant šiuo metu ypatingomis sąlygomis, būti kūrybiškais ir kritiškais. XI laidos abiturientai iš gimnazijos išsineša pačias geriausias akimirkas, šilčiausius prisiminimus, išsinešame didelę meilę. Pasibaigus vienam gyvenimo etapui, netrukus atsivers kitas. Gimnazijos bendruomenė tiki Jų ateitimi ir visuomet laukia sugrįžtant.