Kokybės ženklas – „bilietas“ dalyvauti ESK programoje

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, įvertinusi organizacijos stiprybes, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijai suteikė kokybės ženklą savanoriškai veiklai vykdyti priimančios organizacijos statusu. Europos solidarumo korpuso kokybės ženklu patvirtinama, kad gimnazijos bendruomenė atvira kultūrinei ir religinei įvairovei, geba įvardyti rizikas ir numato galimus prevencijos būdus, aiškiai komunikuoja apie etišką elgseną ir mokyklos kultūrą. Rūpinamasi savanorystės populiarinimu mokykloje, viešinama ESK programa. Kokybės ženklas – tai organizacijos „bilietas“ dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje. Kaip priimančioji organizacija, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija iki 2027 m. gruodžio 31 d. galės vykdyti tarptautinę savanorišką veiklą. Šiuo metu gimnazijoje savanoriauja 2 ESK programos dalyvės: Ulker Alasgarova iš Azerbaidžano ir Julija Medvedeva iš Rusijos.

Savanorių tutorė Rasa Laukaitienė