Kol mokiniai atostogauja, mokosi mokytojai

2021 m. gruodžio 29 d. gimnazijoje vyko mokytojų metodinė diena „Ugdymo turinio atnaujinimas – laikas pradėti“. Su ugdymo turinio atnaujinimo gairėmis mokytojus supažindino ir veiklą moderavo Pilviškių „Santakos“ gimnazijos direktorė Danutė Valiūnienė.

Mokytojai buvo pasiskirstę į 7 grupes – tai tiek pat, kiek yra bendrųjų kompetencijų atnaujintame ugdymo turinyje. Jie analizavo bendrąsias kompetencijas: braižė sąvokų žemėlapius, pristatė kolegoms atliktą darbą. Tai tik maža pradžia didelio darbo, kuris laukia mokytojų rengiantis dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas. Toliau mokytojai reflektuos metodikos grupėse, analizuos ir labiau susisipažins su savo dalyko atnaujintomis ugdymo programomis.