Koreguojamas 2019–2020 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Skelbiame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų datas.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymas pratęsiamas iki gegužės 4 d.

Menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų ir brandos darbo vykdymas yra pratęsiamas iki balandžio 28 d.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėnesio perkeliamas į pakartotinę sesiją birželio mėnesį.

Užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 25 ir 26 d.

Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 26 ir 30 d.

Skelbiame gimnazijos direktoriaus įsakymu, patvirtintas menų (teatro) mokyklinio brandos egzamino ir lietuvių k. įskaitos vykdymo datas