Kur bebūtum, laisvė yra svarbi

Prieš 31 metus, Azerbaidžane Sovietų Sąjunga įvykdė vieną didžiausių nusikaltimų žmoniškumui, ne tik brutaliai trypdama tautos siekį būti laisvai, bet ir nužudydama 134 taikus žmones, per 600 sužeisdama. IID klasės mokiniai, klasės valandėlės metu, su savanore Ulker Alasgarova kalbėjo apie Laisvę. Lietuvoje minėjome Laisvės gynėjų dieną sausio 13-ąją, o sausio 20 d. azerbaidžaniečiams yra taip pat labai skaudi ir tragiška diena. Buvo įvykdyta operacija, kurios taikiniu tapo beginkliai sostinės Baku ir kitų miestų  gyventojai. Operacijos tikslas buvo priversti žmones tylėti – užgniaužti prasidėjusias taikias demonstracijas dėl nepriklausomybės. Tačiau 1990 sausio įvykiai parodė, kad Azerbaidžanas ir azerbaidžaniečių tauta subrendo savo Nepriklausomybei. Sužinojome negirdėtų ir įdomių istorijos faktų bei visi supratome, kad laisvė buvo ir yra labai svarbi, kur begyventum.

S. Suchoževskaitė, IID kl. gimnazistė