Kūrybingi žmonės – laisvi žmonės

Nuostabus, savotiškas braižas, subtili grafika ir realistinė tapyba. Tai Gabijos Tumosaitės, (IVC kl.) kūrybiniai darbai. Gabija turi savitą požiūrį į gyvenimą ir drąsiai jį transliuoja žiūrovui. Ji laisvai gali reikšti savo mintis linijomis, spalvomis bei dėmėmis. Platus vaizdavimo spektras leidžia jaunajai kūrėjai laisvai pasakoti savo istorijas. Jos kūryboje gausu realistinių bei stilizuotų personažų, kurie nepalieka žiūrovų abejingų.

Jaunas žmogus turi didelę pasirinkimo laisvę. Ir nuo pasirinkimo priklauso, kokiu keliu jis pasuks. Jaunuolis gali rinktis: savo draugus, stilių bei įvaizdį, įvairias užklasines veiklas, dalykus, kuriuos mokysis gimnazijoje III ir IV klasėse. Ateityje rinksis, kur studijuoti ir ką veikti gyvenime. Vieni pasuka kūrybos ir investavimo į save keliu, o kiti patingi ir eina lengviausiu keliu. Gabija visada rinkosi sunkesnį, bet sau naudingesnį kelią. Ji gimnazijoje rinkosi dailės A lygio kursą, lankė dailės studiją VJC, nuolat dalyvavo konkursuose, parodose ir projektuose. Ji buvo ne vieno konkurso ir olimpiados dalyvė bei prizininkė. Ir svajoja savo ateitį susieti su daile. Gabija ruošiasi studijuoti Dailės akademijoje. Visi žinome, kad norint studijuoti tapybą, grafiką, architektūrą ar kitus menus, reikia daug iš ankstinio pasiruošimo. Mokinys privalo išmanyti įvairias kompozicijas, valdyti įvairias atlikimo technikas ir priemones bei turėti bendrą supratimą apie meno istoriją. Būtent tokį kelią pasirinko ir Gabija. Ji laiko veltui nešvaistė, nes turėjo svajonę… O mes nuoširdžiai linkime, kad jos svajonė išsipildytų. Ir sėkmingai išlaikiusi egzaminus atsirastų ten, kur ir turi būti…

Menas formuoja asmenybes, o kūrybingi žmonės – laisvi žmonės, kurie gali kurti laisvą visuomenę.
(Operos solistas ir politikas Vytautas Juozapaitis)

R. Viktažentienė