Kviečiame teikti projektų idėjų pasiūlymus visai gimnazijos bendruomenei

Aušrieti! Suburk gimnazistų grupę, dalyvauk konkurse ir siūlyk iniciatyvą, kurią galėtum įgyvendinti gimnazijoje!

Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų finansavimo tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, burti mokinių ir mokyklų bendruomenes, didinti mokinių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus.

Kviečiame teikti projektų idėjų pasiūlymus nuo 2023 m. rugsėjo 8–18 d.

Paskutinė projekto idėjų pateikimo diena – rugsėjo 18 d.

Projekto idėjų pasiūlymus siųsti el.paštu: raselle.laukaitiene@gmail.com

Konsultacijas mokiniams dėl konkurso teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Laukaitienė. 117 kab., el. paštas raselle.laukaitiene@gmail.com

Reikia pateikti užpildytą projekto idėjos pasiūlymo formą.

Projektų idėjoms skiriama 7896,21 € iš Savivaldybės biudžeto.

Projektai turi būti skirti visai mokyklos bendruomenei

(netradicinių ugdymo aplinkų, poilsio ir interaktyvių erdvių įrengimas ar tobulinimas, ugdymo priemonių įsigijimas ir pan.).

Projektų idėjų administracinės atitikties vertinimą atliks komisija ir projekto idėjų sąrašas bus skelbiamas mokyklos interneto svetainėje arba socialiniame tinkle facebook.

Viešos projektų atrankos metu visi mokykloje besimokantys mokiniai turės teisę slaptai balsuoti už 1 projekto idėją.

Daugiausia mokinių balsų gavusios projektų idėjos bus skelbiamos mokyklos interneto svetainėje arba socialiniame tinkle facebook.