Laisvės gynėjams atminti

Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš Juos galvas. Vienybės ir laisvės siekių vedini, jie iškovojo mums laisvę.

Didžiuokimės, kad esame laisvi ir branginkime Laisvę!