Lankėsi svečiai iš Marijampolės kolegijos

Antrų klasių gimnazistams prasidėjo įtemptas metas – liko vos keletas mėnesių iki individualaus ugdymosi plano (IUP) sudarymo, mokomųjų dalykų dvejiems ateinantiems mokslo metams pasirinkimo. Kad mokiniai kuo tikslingiau ir kruopščiau pasirinktų dalykus, reikalingus jų ateičiai, turi daug nuveikti: pirmiausiai – suprasti, ko nori ir ką gali, po to – išsiaiškinti profesijų ir studijų programų „gylį ir plotį“, aukštųjų ir kitų mokymų įstaigų tinklą ir siūlomas sąlygas. Ta proga gimnazijoje lankėsi Marijampolės kolegijos, arčiausiai esančios aukštosios mokyklos, atstovai. Svečiai ne tik įdomiai vizualiai pristatė kolegiją, bet ir paaiškino, kaip tikslingiau rinktis mokomuosius dalykus atsižvelgiant į stojimo reikalavimus. Ši informacija buvo labai naudinga dešimtokams jų asmeninės karjeros pasirinkimo kelyje.

Ugdymo karjerai mokytoja Joalita Arbačiauskienė