Lietuvos Resublikos Seimo nario A. Butkevičiaus vizitas gimnazijoje

Kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Seimo narys Algirdas Butkevičius aktų salėje gimnazijos mokiniams skaitė paskaitą apie lyderystę, šiandienos iššūkius globaliame pasaulyje.

Seimo narys taip pat atsakė į gimnazistų klausimus, konsultavo mokinius jiems rūpimais klausimais.