Mokinių priėmimas į gimnaziją 2023 metais

Pageidaujantis mokytis gimnazijoje, 9 (I)–12 (IV) klasėse, nuo gegužės 31 d. iki birželio 30 d. pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą (už mokinį iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinys nuo 16 metų prašymą gali teikti pats arba vienas iš tėvų);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė);
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalus), prašome pateikti iki birželio 28 d. (nepateikus išsilavinimo pažymėjimo, prašymas nebus svarstomas).

Prašymai priimami darbo dienomis gimnazijos raštinėje (kabineto Nr. 101, Vienybės g. 52, Vilkaviškis):
Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.30 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.00 val.

Pasiteirauti galima tel. nr.:

  • raštinė – 8 342 20951,
  • direktorius – 8 342 20950,
  • direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 8 342 20949

Pirmoko diena gimnazijoje

Mokinius, priimtus į I (9) klasę, kviesime į Pirmoko dieną – rugpjūčio 29 d. (antradienį) nuo 9.00 iki 12.00 val. Konkreti informacija bus pateikta rugpjūčio 22 d.

Mokiniai susitiks su klasės vadovais, gimnazijos administracija, Mokinių parlamento atstovais, susipažins su būsimais mokytojais. Bus išduodami vadovėliai (turėti kuprines).

 Gimnazijos mokinio uniforma

Gimnazijos mokinių uniformų gamintojai UAB „Manovita“ (https://www.uniformusiuvimas.lt/) į gimnaziją atvyks birželio 26 d. nuo 12.30 val. Kviečiame atvykti. https://www.vilkaviskioausra.eu/gimnazija/uniforma/

Plačiau apie mokinių priėmimą paspaudus čia.