Mokinių tėvų svarba vaiko karjerai

Puoselėjant mokinių tėvų įsitraukimą į gimnazijos veiklas, 2022 m. spalio 20 d. jiems buvo suorganizuotas susitikimas su žurnalo „Reitingai“ vyriausiuoju redaktoriumi Gintaru Serafinu.

Susitikime–paskaitoje „Ugdymas karjerai: kaip mokyklos galėtų padėti mokiniams renkantis profesijas“ dalyvavo daugiau kaip 140 I–IV klasių mokinių tėvų.

Serafinas supažindino mokinių tėvus su jų įtakos svarba savo vaikų mokymuisi ir pasirinkimams, jos reikšmingumu vaikų gyvenimui. Ypatingą dėmesį mokinių tėvai privalėtų skirti II (10) klasėse besimokantiems vaikams ir jų individualaus ugdymosi plano sudarymui. Lektorius pabrėžė svarbius žingsnius vaiko profesiniam orientavimui ir nurodė šaltinius, kurie leidžia vaikams ir jų tėvams geriau pažinti profesijų pasaulį: savęs pažinimui (www.charakteris.info/), susipažinimui su profesijomis (www.aikos.smm.lt), išnagrinėti profesinių ir aukštųjų mokyklų Lietuvoje, užsienyje internetinėse svetainėse pateiktą informaciją apie studijų programas, tvarkaraščius (sužinoti kokių dalykų reikės mokytis studijuojant, kas svarbu pasirenkant dalykus, jų lygius III klasėje) ir išbandyti save savanoriaujant, įsidarbinus, šešėliuojant ir kita.

Pastūmėti, palaikyti savo vaiką yra jo tėvų pareiga, nulemsianti vaiko gyvenimą kitais 40 jo gyvenimo metų“ (G. Serafinas).