Mokslinė–praktinė konferencija „Gyvenimo kelio pasirinkimas vartotojiškoje visuomenėje“

Spalio 13 d. mūsų gimnazijos IIIA klasės mokinė Milda Penkaitytė dalyvavo respublikinėje 8–12 klasių mokinių ir mokytojų mokslinėje–praktinėje konferencijoje „Gyvenimo kelio pasirinkimas vartotojiškoje visuomenėje“. Konferenciją organizavo Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovados komanda su Kauno arkivyskupijos katechetikos ir Kauno švietimo inovacijų centru. Konferencijoje pristatydama savo kūrybinį darbą „Gyvybė – mūsų ateitis“, Milda kalbėjo apie aktualias šiandienos visuomenės ekologines problemas, bei savąjį pašaukimą ir būsimą profesiją. Kadangi toks kūrybinis darbas buvo vienintelis, todėl sulaukė konferencijos organizatorių ir dalyvių susidomėjimo.

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Eglė Čiaučionaitė