Mokyklų bendradarbiavimas

2023 m. sausio 4 d. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos administracijos bei lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų, klasių vadovų metodinis susirinkimas dėl mokinių mokymosi perimamumo, tęstinumo ir ugdymosi rezultatų gerinimo. Susitikime dalyvavo visų trijų mokyklų direktoriai, kurie sveikinimo kalbose linkėjo sklandaus darbo ir ilgalaikio bendradarbiavimo. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Šlivinskienė supažindino mokytojus su I klasių sudarymo principais ir pateikė esminę apibendrintą informaciją apie klasių kolektyvus. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Paulikaitienė ir Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorės pavaduotoja Vilma Anelauskienė pristatė buvusių 8 klasės mokinių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatus. Trumpai apie buvusius savo auklėtinius ir klasės kolektyvus kalbėjo buvusios 8 klasių vadovės. Po bendro susitikimo tolimesnis bendradarbiavimas vyko lietuvių kalbos mokytojų ir matematikos mokytojų grupėse, kuriose buvo susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo ir mokinių kryptingo ugdymo siekiant geresnių mokymosi rezultatų.